Teie avalike suhete partner Euroopas

Rud Pedersen Public Affairs

Üks suuremaid Euroopa konsultatsioonifirmasid, mis on spetsialiseerunud avalikele suhetele. Avalike suhete partnerina aitame klientidel navigeerida poliitilistes süsteemides. Meie peamised kompetentsid on mõista, analüüsida ja selgitada ühiskonda, arenguid, süsteeme ning aidata klientidel süvitsi mõista avalikku arutelu ja otsuste tegemise protsessi. Mõistame turgu ning seda reguleerivaid otsuste tegijaid üle kogu Euroopa – nii riiklikul kui kohalikul tasandil.

Tänapäeva äritegevuse lahutamatu osa on võime ette näha uusi piirkondi, kus kehtestatakse regulatsioone; ennustada, mida valitsused ja poliitikud ette võtavad ning rakendada eelmainitut strateegilise tegevuse eesmärgil.

Meil on kontorid Stockholmis, Kopenhaagenis, Oslos, Göteborgis, Helsingis, Tallinnas, Brüsselis, Berliinis, Vilniuses ja Londonis ja esindus Varssavis.

Rud Pedersen Group

Rud Pedersen Public Affairs kuulub Rud Pedersen Group kontserni, mis on kasvav avalike suhete ning strateegilise kommunikatsiooni- ja konsultatsiooniettevõte. Sellesse kuuluvad ka King Street, RP People, Welcom ja Fabula.

Meie teekond

Morten Rud Pedersen rajas ettevõtte Rud Pedersen Public Affairs 2002. aastal Göteborgis, Rootsis. Sellest ajast peale on meie ettevõte kasvanud ühemehefirmast üheks suuremaks strateegilise kommunikatsiooni ettevõtteks Euroopas, millel on enam kui 200 töötajat üle nelja erineva brändi ja seitsme kontori. Sellest ajast peale on meie ettevõte kasvanud ühemehefirmast üheks suuremaks strateegilise kommunikatsiooni ettevõtteks Euroopas, millel on enam kui 350 töötajat üle viie erineva brändi ja üheksa kontori.

Meie kiire kasv nii teenustes kui võimetes ja ka geograafilises võtmes põhineb klientide üha suureneval nõudmisel integreeritud lahenduste järgi. Rud Pedersen Group osutab kvaliteetseid koordineeritud teenuseid üle riigi piiride ning distsipliinide. Erinevad spetsialiseerunud eksperdid ja brändid on kontserni kaudu klientide jaoks kättesaadavad. Sel moel on meil võimalik pakkuda interdistsiplinaarseid meeskondi, mis tegelevad keerukate rahvusvaheliste projektidega alates strateegiast kuni elluviimiseni.

Meie visioon

Meie kui kontserni visioon on saada juhtivaks strateegilise kommunikatsiooni- ja konsultatsiooniettevõtteks Euroopas. Rud Pedersen Group’i kuuluvad firmad on juba praegu Põhjamaade turuliidrid. Tugevdame oma positsiooni ka Euroopas, laienedes näiteks Brüsseli ja muude võtmeasukohtade turgudele.

Meie meeskond

Eduka äri jaoks on oluline mõista pidevalt muutuvat avalikku arvamust ja järjest suurenevaid regulatsioone ning nendele reageerida. Teame, et tänapäeva ülimalt konkurentsitihedas turusituatsioonis on äärmiselt oluline mõista võtmeisikute seisukohti ning rajada pikaajalisi ja usaldusväärseid suhteid peamiste otsustajatega.

Meie meeskond mõistab poliitilise langetamise otsuse tegemise protsessi sügavuti ning meil on võime, oskused ja pädevused seista silmitsi klientide probleemidega mitmes ärivaldkonnas ning nendele lahendusi pakkuda.

Kairi Uustulnd
Juhtiv partner

M: +372 50 98 138
E:  kairi.uustulnd@rudpedersen.com

Mida teeme oma klientide heaks

Näeme seoseid

Aitame klientidel mõista poliitilise süsteemi dünaamikat, avaliku arutelu pulssi ja otsuste langetamise protsessi ning seeläbi loome sujuva, strateegilise ja eesmärgistatud dialoogi nii valitsuse kui kõigi asjassepuutuvate huvirühmadega.

Pakume klientidele laiahaardelist vaadet ja perspektiivi, aidates heita pilku sotsiaalsetesse ja poliitilistesse protsessidesse, et edendada ja mõjutada nende lugusid, küsimusi ja huvisid ning neile toetust leida.

Väline vaatenurk

Tasakaalustatud analüüs

Loome poliitiliselt tasakaalustatud analüüse. See paneb aluse klientidele kõige informeerituma, üksikasjalikuma ja täpsema nõuande andmiseks.

Meie kliendilubadus

Arvestame oma klientide äriliste väljakutsetega.

Kliendi äri mõistmine

Arvestame oma klientide äriliste väljakutsetega.
Muuhulgas tähendab see järgmist:

 • Võtame aega, et mõista klientide äri ning nende jaoks olulisi probleeme ja võtmemõõdikuid
 • Me ei paku klientidele standardseid lahendusi, vaid soovitame alati tegevusi, mis meie silmis on klientide vajadustele parimad
 • Peame alati silmas kliendi pikaajalist edu, isegi kui lahendame lühiajalisi probleeme

Kvaliteet

Oleme ambitsioonikad ja garanteerime oma lahendustele parima professionaalse kvaliteedi.
See tähendab, et me:

 • Soovitame lahendust, mis on kliendile kasulik nii professionaalses võtmes kui pikaajalises perspektiivis
 • Pakume klientidele lahendusi hästistruktureeritud kujul, mis kajastab nõuandeid ja järeldusi selgel ning arusaadaval viisil
 • Õpime oma õnnestunud töödest ja kaasame neid teadmisi uute ülesannete lahendamisel

Ole kursis meie koolituste ja muude tegemistega?

Käitumiskoodeks

 • Rud Pederseni suhtumine avalikesse suhetesse ja ümbritsevasse ühiskonda
 • Avalikud suhted on professionaalne valdkond, mis süstematiseerib ja korrastab ettevõtete ning organisatsioonide arusaama ja dialoogi poliitilise süsteemi ning kodanikuühiskonnaga.
 • Poliitiline süsteem sõltub nende isikute sisendist, kellel on erialased teadmised spetsiifilistes poliitikavaldkondades. Seetõttu tegelevad avalike suhetega lisaks kindlatele agentuuridele nagu Rud Pedersen ka tööandjate organisatsioonid, töötajate organisatsioonid, ettevõtted ja kodanikuühendused. Firmad ning organisatsioonid sõltuvad sellest, kuidas nad mõistavad oma turge, mille kujundavad inimesed ja väärtused ja kuidas nad nendega kohanduvad.
 • Väärtustame Rud Pedersenis põhimõtteid, mis on aluseks standarditele, mida Rud Pederseni töötajad peavad alati järgima nii mõtetes kui tegudes. Nende eesmärk on tagada Rud Pedersenile omane standardikvaliteet ja töömeetodite läbipaistvus klientidele seoses huvide esindamisega ning selgitada Rud Pederseni tööd klientidele. Põhimõtted kehtivad kõikidele Rud Pederseni töötajatele.

Eetika kui kultuur

 • Kõik meie tiimiliikmed on saanud väljaõppe eetikaküsimustes, mida kinnistatakse sisselamise protsessis. Meie käitumiskoodeks kehtib kõikidele Rud Pedersen Group’i töötajatele.
 • Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust meie kontserni avalike suhete direktoriga Jonatan Tylsgaard Larsen jonatan@rudpedersen.com
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) privaatsuspoliitika
 • Rud Pedersen Public Affairs’is järgime isikuandmete kaitse üldmääruse privaatsuspoliitikat.

Kontakt

Rud Pedersen Public Affairs Company Estonia OÜ

Pärnu mnt 31, Tallinn 10119

M: +372 50 98 138
E:  kairi.uustulnd@rudpedersen.com

adminAvaleht